VbV

Een boot is een relatief gemakkelijk doelwit als het over inbraak en/of diefstal gaat en jaarlijks worden er steeds meer boten en buitenboordmotoren gestolen. Natuurlijk heel vervelend als u uw vrije weekend of vakantie heeft geplant en uw kostbare bezit is verdwenen of uw schip is opengebroken en alle kostbare apparatuur en bezittingen zijn gestolen. Naast de financiële schade en regeling met de verzekeraar is er ook het opnieuw vaarklaar maken van de boot, dit kost tijd en is niet zomaar verholpen. Ieder jaar worden ongeveer twaalfhonderd vaartuigen gestolen dus heeft dit direct gevolg op uw boorverzekering en om de schadelast te beperken, en daarmee premies enigszins betaalbaar te houden, geven verzekeraars prioriteit aan diefstalpreventie van uw vaartuig. Een College van Deskundigen heeft inmiddels een keurmerk ontwikkeld, het Keurmerk Vaartuigbeveiliging. Het VbV beheert dit keurmerk.

Het SCM en VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) is een gemeenschappelijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voer/vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Voor de goedkeuring van producten voor mechanische beveiliging voor vaartuigen heeft VbV de eisen overgenomen zoals die gelden bij bestaande certificeringregelingen. Het betreft het huidige VbV/SCM keuringsvoorschrift voor mechanische beveiliging (MP03) en het voorschrift voor kettingen en sloten voor tweewielers van Stichting ART
SCM/VbV kent een viertal categorieën voor beveiligingsproducten voor pleziervaartuigen:

Normering 2014

Categorie 1. Mechanische beveiliging
Kabels, kettingen, wielklemmen, koppelingssloten, hangsloten, buitenboordmotorsloten

Categorie 2. Vaartuigalarmsysteem
Bestaande uit systemen voor inbraakdetectie en een signalering van het alarm (optisch, akoestisch)

Categorie 3. Vaartuigvolgsysteem
Track&Trace systemen die automatisch de positie van het vaartuig kunnen bepalen en doorgeven aan
de ontvangstcentrale.

Categorie 4. Vaartuigvolgsysteem PLUS(in ontwikkeling 2014)
Vaartuig volgsystemen dat voldoet aan categorie 3 met als extra functionaliteit het detecteren van
jamming en sabotage.
Uw boot kunt u, behalve het normale touwwerk, het beste vastleggen met goedgekeurde kabels, ketting en sloten.
Let op dat u gebruik maakt van goede bevestigingspunten, zowel aan de boot- als aan de walzijde. Voor buitenboordmotoren zijn speciale sloten ontwikkeld en deze zijn SCM/VbV goedgekeurd.
Om inbrekers af te schrikken, geven inbraaksystemen optische en akoestische signalen af. Deze systemen worden zo ingesteld dat nodeloze alarmeringen voorkomen worden. Wij adviseren dan ook om deze systemen door vakkundige installateurs in te laten bouwen, niets is zo vervelend als een vals alarm, voor u, maar ook voor uw mede watersporters in de haven
Een vaartuig volg of Track&Trace systeem geeft na diefstal een melding door aan een alarmcentrale. De exacte positie van het vaartuig wordt real time ook doorgegeven aan de meldkamer. Het alarm wordt bij gecertificeerde systemen en inbouw door een gecertificeerd installateur doorgegeven aan een PAC alarmcentrale wat op zijn beurt de politie in staat stelt om uw boot snel weer terug te vinden.

In mei 2019 heeft het VbV zijn taken overgedragen aan het CCV